Úprava vody pre zdravotníctvo a farmáciu

Späť domov
jún. 28 2024 ⋅ 15 min. čítania

Pacienti sa na vás spoliehajú. Vy sa spoľahnite sa na nás, že zabezpečíme čistú a bezpečnú vodu, ktorá pomôže vašej nemocnici a zdravotníckemu zariadeniu fungovať tak, ako má.

Čistá a bezpečná voda je základom zdravia pacienta.

Pacienti sa na vás spoliehajú. Vy sa spoľahnite sa na nás, že zabezpečíme čistú a bezpečnú vodu, ktorá pomôže vašej nemocnici a zdravotníckemu zariadeniu fungovať tak, ako má. Na všetkých miestach, kde na kvalite vody najviac zaleží – nemocnice, kvalifikované ošetrovateľské zariadenia, ambulancie, zubné kliniky a ďalšie – Culligan zariadenia dosahujú najvyššie štandardy bezpečnosti a kvality.

Ako sme už spomínali vyššie. kvalitná starostlivosť o pacienta začína odborne upravenou vodou.

Firma Culligan prispôsobuje produkty a systémy tak, aby presne vyhovovali tomu, na aký účel vodu potrebujete, prípadne aké zariadenie ju bude využívať.

Či už sú vaše potreby úpravy vody v rámci celého zariadenia, alebo sú lokalizované okolo laboratórnych služieb, práčovne, chladiacich veží alebo ako predúprava ohrievača teplej vody, pomôžeme vám nájsť riešenie, ktoré prinesie vaším systémom efektívnejšie fungovanie a poskytne lepšiu a konzistentnejšiu starostlivosť o pacienta.

Prístup k vysokokvalitnej vode je nevyhnutný pre každú nemocnicu, zdravotné stredisko a zariadenie na výrobu liekov. Tieto zariadenia by mali mať nielen prístup k mestským vodovodným systémom s dostatočným zásobovaním, ale zároveň je vysoko žiadúce mať filtračný systém na čistenie a úpravu vody aj priamo na mieste.

Filtrácia vody v zdravotníckom zariadení

Ako sme už spomínali vyššie. kvalitná starostlivosť o pacienta začína odborne upravenou vodou.

Firma Culligan prispôsobuje produkty a systémy tak, aby presne vyhovovali tomu, na aký účel vodu potrebujete, prípadne aké zariadenie ju bude využívať.

Či už sú vaše potreby úpravy vody v rámci celého zariadenia, alebo sú lokalizované okolo laboratórnych služieb, práčovne, chladiacich veží alebo ako predúprava ohrievača teplej vody, pomôžeme vám nájsť riešenie, ktoré prinesie vaším systémom efektívnejšie fungovanie a poskytne lepšiu a konzistentnejšiu starostlivosť o pacienta.

Prístup k vysokokvalitnej vode je nevyhnutný pre každú nemocnicu, zdravotné stredisko a zariadenie na výrobu liekov. Tieto zariadenia by mali mať nielen prístup k mestským vodovodným systémom s dostatočným zásobovaním, ale zároveň je vysoko žiadúce mať filtračný systém na čistenie a úpravu vody aj priamo na mieste.

Bežné potreby úpravy vody v zdravotníctve

Potreba kvalitnej vody v zdravotníckych zariadeniach pokrýva mnoho rôznych oddelení. Vrátane centrálnej sterilizácie, dialýzy, laboratórií, práčovne a pod.

Centrálna sterilizácia

Centrálna sterilizácia zahŕňa dekontamináciu chirurgických nástrojov a iných zdravotníckych pomôcok.

Prečo na tom záleží? Pretože niektoré zdravotnícke pomôcky by mohli vniesť kontaminanty priamo do tela, najmä časti tela bežne chránené kožou a inými membránami.

Kvalita vody a sterilizácia

Voda je najdôležitejšou súčasťou sterilizácie, pretože rozpúšťa viac látok ako ktorákoľvek iná kvapalina.

Zatiaľ čo alkalické a kyslé rozpúšťadlá môžu odstrániť iba zlúčeniny s rovnakým pH, voda rozpúšťa zlúčeniny s ľubovoľným pH, pretože sa považuje za neutrálnu látku.

Preto celý proces dekontaminácie využíva vodu. Čo zahŕňa namáčanie, ručné alebo automatické čistenie a oplachovanie.

Voda, ktorá je bezpečná na pitie, nemusí byť prijateľná na sterilizáciu zdravotníckych pomôcok. Navyše, jej kvalita sa líši od miesta k miestu a mení sa v závislosti od ročného obdobia.

Väčšina verejných vodovodných systémov obsahuje látky ako chlór, rozpustené soli, minerály, organické kontaminanty, baktérie a endotoxíny. Táto kontaminovaná voda má za následok tvorbu vodného kameňa, čo vedie k zafarbeniu nástrojov a inaktivácii dezinfekčných prostriedkov.

Preto odborníci odporúčajú reverznú osmózu alebo deionizáciu na úpravu vody používanej pri všetkých sterilizačných procesoch.

Laboratórne použitie

Zdravotnícke laboratóriá vyžadujú kvalitnú vodu z viacerých dôvodov. Jedným z nich je zníženie rizika variability. Ďalšou je prevencia bakteriálneho ochorenia.
Voda je najbežnejším činidlom používaným v laboratórnych podmienkach. A dokonca aj tie najmenšie stopy solí alebo iných nečistôt môžu ovplyvniť údaje. Z tohto dôvodu mnohí laboratórni vedci považujú kvalitu vody za jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich ich testovanie.

Poďme si priblížiť niektoré bežné kontaminanty a ich vplyv na laboratórne testovanie.

Baktérie

Vysoký výskyt baktérií vo vode zvyšuje hladinu bielkovín viažucich vápnik, čo v konečnom dôsledku vedie ku krížovej reakcii.

Okrem toho baktérie a ich vedľajšie produkty menia pH roztoku. To zabraňuje rastu buniek, ovplyvňuje úspech IVF a vedie ku kontaminovanej kultúre.

Plyny

Plyny prítomné vo vode, ako je dusík, kyslík, chlór a oxid uhličitý, tvoria bubliny, ktoré narúšajú presné merania. Tieto plyny blokujú aj optické senzory.

Problematický môže byť najmä chlór vo vode, pretože bieli zafarbenie na histopatologických preparátoch.

Organické kontaminanty

Všeobecne povedané, organické kontaminanty zahŕňajú chemikálie na báze uhlíka ako napríklad rozpúšťadlá a pesticídy. Tieto majú schopnosť prenikať do zásob vody cez poľnohospodársky odpad alebo vypúšťanie z tovární.

V zdravotníckych laboratóriách tieto kontaminanty narúšajú absorpciu UV žiarenia. Tiež spotrebúvajú vápnik a teda znižujú skutočný vápnik v testovanej vzorke.

Nakoniec, táto skupina kontaminantov deaktivuje enzymatické reakcie a inhibuje rast buniek, čo negatívne ovplyvňuje štúdie.

Anorganické zlúčeniny

Anorganické zlúčeniny zahŕňajú ťažké kovy ako olovo, ortuť a zinok. Je dôležité monitorovať ich prítomnosť v laboratórnej vode, pretože sú považované za toxické pre rôzne bunky.

Dialýza

Dialýza je lekársky postup používaný u pacientov, ktorí majú dočasne alebo trvalo poškodenú funkciu obličiek.

Pre tento proces je potrebná voda vysokej kvality, pretože v dôsledku vody obsahujúcej určité chemické alebo biologické kontaminanty môže dôjsť k nepriaznivým výsledkom u pacientov.

Počas hemodialýzy krv vyteká z tela jednou stranou polopriepustnej membrány. Medzitým dialyzát, čo je tekutina v dialyzačnom prístroji, prúdi opačnou stranou.
Nežiaduci odpad sa presúva do dialyzátu. A hydrogénuhličitan, ktorý pomáha vyrovnávať pH, prúdi z dialyzátu do krvi. Čistá krv sa potom vracia do tela.

Odstránenie tohto škodlivého odpadu pomáha udržiavať krvný tlak, pH a objem plazmy, podobne ako v prípade zdravých obličiek.

Kvalita vody je pre tento proces životne dôležitá, pretože štandardná liečba vystavuje hemodialyzovaných pacientov extrémne veľkým objemom vody.

Chemické kontaminanty vo vode spôsobujú toxicitu, ak sú prítomné vo vyšších koncentráciách. To vedie k celému radu symptómov, vrátane rečových a motorických ťažkostí, záchvatov, nevoľnosti, hypotenzie a hnačky.

Medzitým mikrobiálne kontaminanty v dialyzačnej vode môžu zapríčiniť chronický zápal, čo prispieva k hlavnej príčine smrti dialyzovaných pacientov, kardiovaskulárnym ochoreniam.

Práčovňa

V zdravotníckych zariadeniach majú práčovne na starosti posteľnú bielizeň, prikrývky, uteráky, osobné odevy, plášte pre pacientov, uniformy, chirurgické oblečenie a rúška na chirurgické zákroky. Pri nízkej kvalite vody bielizeň stvrdne a stane sa nepohodlnou.

Tvrdá voda navyše vyžaduje použitie väčšieho množstva pracieho prostriedku, mydla, energie a vody. Inštalácia zmäkčovača vody znižuje tvrdosť, čo pomáha šetriť energiu aj prací prostriedok. Eliminuje tiež usadzovanie vodného kameňa a predlžuje životnosť zariadení.

Riešenia na úpravu vody v nemocniciach

Je dôležité, aby systémy úpravy vody zlepšovali vodu v zdravotníckom prostredí, takže riešenia Culligan sú navrhnuté tak, aby poskytovali upravenú vodu 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.

Nižšie je uvedených niekoľko bežných riešení na úpravu vody používaných v nemocniciach a zdravotníckom priemysle.

Zmäkčovanie vody

Zmäkčovanie vody využíva proces nazývaný iónová výmena na odstránenie rozpustených minerálov z tvrdej vody, ako je vápnik, horčík, železo a mangán. Tieto minerály nemôžu byť zachytené filtrom, takže je potrebná molekulárna reakcia.

Zmäkčovače vody obsahujú živicové guľôčky, ktoré držia sodík. A ako tvrdá voda preteká živicou, sodík sa vymieňa za minerály tvrdej vody.

Minerály tvrdej vody sú zachytené v zmäkčovači a so zmäkčenou vodou vyteká nepatrné množstvo sodíka.

Deionizácia

Deionizovaná voda je voda, z ktorej bola odstránená väčšina obsahu minerálov a obsahu rozpustených iónov. Považuje sa za vodu vysokej čistoty.
Deionizácia využíva proces iónovej výmeny, pri ktorom voda preteká cez živicové lôžka alebo živicové guľôčky. Katiónová živica vymieňa vodíkové ióny (H) za kladné ióny. Zatiaľ čo aniónová živica vymieňa hydroxidové ióny (OH-) za záporné ióny.
Deionizačné produkty Culligan redukujú celkové rozpustené pevné látky (TDS) z vody spôsobom, ktorý sa ľahko používa a udržiava.

Reverzná osmóza

Reverzná osmóza je proces pretláčania vody cez polopriepustnú membránu, aby sa odstránili nečistoty a škodlivé kontaminanty.

Najprv prejde tlaková voda cez časticový filter, aby odstránila nečistoty ako soľ, piesok a sediment. Voda sa potom presúva do filtra s aktívnym uhlím, ktorý zachytáva a odstraňuje minerály a kontaminanty, ako je chlór, ortuť, meď a pesticídy.
Stlačená voda si potom pretlačí cestu cez malé otvory membrány, kde sa zachytia najmenšie nečistoty a prejde len čistá voda.

Aby ste mali predstavu o sile membrány, priemer jedného ľudského vlasu je široký asi 100 mikrónov. Ale v systémoch reverznej osmózy sú priestory v membráne široké približne JEDEN mikrón.

Eliminované kontaminanty sa spláchnu a upravená voda sa pošle do skladovacej nádrže, kde sa podrobí konečnej filtrácii aktívnym uhlím. To zlepšuje kvalitu chuti predtým, ako je pripravený na použitie.

Ultrafialová (UV) dezinfekcia

Ultrafialové žiarenie opisuje vlnovú dĺžku energie v elektromagnetickom (EM) spektre. EM spektrum je termín, ktorý vedci používajú na to, aby ukázali, ako energia putuje do svetla a zo svetla.

Ultrafialová dezinfekcia je bezpečný, prírodný a nenáročný spôsob úpravy vody. V tomto procese sa voda čistí, keď prechádza komorou z nehrdzavejúcej ocele s UV lampou. Keď voda preteká okolo lampy, škodlivé mikroorganizmy vo vode sú zabíjané. Medzi výhody UV dezinfekcie patrí nenáročná údržba a znížená uhlíková stopa. Navyše sa vyhýba potrebe agresívnych chemikálií, ako sú bielidlá a chlór. UV je tiež skvelým riešením, pretože udržuje nízke prevádzkové náklady (centy za deň) a dobre funguje s inými úpravami vody.

Výhody úpravy vody Culligan

  • Prevencia vodného kameňa: Soli vápnika a horčíka v neupravenej vode môžu vytvárať usadeniny vodného kameňa na vašom zariadení a distribučnom systéme. Ak sa objaví vodný kameň, negatívne to ovplyvňuje zariadenia, vrátane napríklad práčovní, kotlov, chladiacich veží a pod. Naše úpravy na zmäkčovanie vody zabraňujú usadzovaniu vodného kameňa, čím znižujú potrebu prestojov, opráv a skorej výmeny zariadení.
  • Nákladová efektívnosť: Práčovňa je dôležitým faktorom pre nemocnice a rezidenčné zariadenia. Naše procesy úpravy vody dokážu zmäkčiť a upraviť vodu, takže práčky potrebujú menej pracieho prostriedku, čo môže vašej firme ušetriť peniaze za zásoby. Aj samotná bielizeň bude jemnejšia, žiarivejšia a čistejšia, ak použijete kvalitne upravenú vodu.
  • Chuť: Pacienti, personál a návštevníci si užijú vodu s lepšou chuťou, ak sa na mieste upraví pomocou najmodernejšieho vodného systému Culligan.

Prečo si vybrať Culligan?

Firma Culligan spolupracuje s mnohými rôznymi nemocnicami a zdravotníckymi zariadeniami po celom svete.

Nemocnice a zdravotnícke zariadenia si vyberajú firmu Culligan, pretože dôverujú značke, pokiaľ ide o personalizované a efektívne riešenia na úpravu nemocničnej vody. Tak ako sa lekári starajú o svojich pacientov, Culligan sa rovnako stará o svojich zákazníkov.

Ostatné články

Zdravotníctvo
Energetika
Výroba
IT
Zdravotníctvo
Energetika
Výroba
IT
Zdravotníctvo
Energetika
Výroba
IT
Zdravotníctvo
Energetika
Výroba
IT

Ponúkané
technológie

Komplexná ponuka technológií pre úpravu vody. Rozsah našich služieb je od poradenstva, návrhu technológie, realizácie, údržby, záručný servis aj pozáručný servis.

Sme Vám plne
k dispozícií

Máte záujem o technológiu pre Vašu firmu alebo máte na nás otázku? Neváhajte nás kontaktovať a radi vám pomôžeme s priemyselným riešením presne pre vás.
Michal Servátka
Aquael M.S Servis
Úprava vody pre zdravotníctvo a farmáciu – Aquael ~ ponuka technológií na úpravu vody v priemysle